Mantra using 1

Posted: 17 Maret 2012 in Mantra using
 • Suku using merupakan suku asli dari kabupaten banyuwangi jawa timur,Sebuah suku yang terkenal dengan kesenian gandrungnya ini memiliki kebudayaan local yang masih di lestarikan oleh generasi suku osing saat ini.Salah satu kebudayaan local masyarakat osing yang masih ada hingga saat ini yaitu berupa mantra/do’a bahasa using yang biasa digunakan oleh mereka ketika akan melakukan aktifitas sehari-hari,Mantra atau doa ini Mas say laros dapat dari berbagai sumber referensi .Seperti apa mantra yang mereka gunakan?Kali ini Mas Say Laros akan sharing tentang budaya suku osing kepada sahabat semua.

  1) Mantra untuk menanam padi
  Assalaamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
  Mbok sringgono mbok sringgani
  Sirok sun tandur ring tanah suci
  Oyot irok kawat, wit irok wesi
  Anak-anak gumanak
  Sirok onok ring tanah suci
  Woh irok dicingcing kemrincing.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  2) Mantra untuk mengusir hama Rantap
  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
  Kang kudhung potih seminggrah semingkirok
  Kariok kang kudhung ijok
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  3) Mantra untuk tidur
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Ibu Hawa Byapa Adyam
  Kakang kawah adhyi ari-ari
  Isun njyaluk tolong, isun arep mapan turu
  Jyagyanen kang apek
  Sukmandyari respatining sun turu
  Byantal isun byapak, kemul isun emak
  Kang mayungik Alloh kang ngemulik Pangeran.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  4) Mantra untuk membangunkan diri dari tidur
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Isun arep turu jyagyanen kang apik
  Kakang kawah onok ring byahu kang tengen
  Adhi ari-ari onok ring byahu kang kiwok
  Poma-poma kakang kawah
  Isun turu jyagyanen kang apik
  Isun njyaluk tolong gugyahen jam papat.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  5) Mantra untuk melahirkan anak
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Kakang kawah adhi ari-ari
  Isun njyaluk tolong
  Bukaknok lawang agung
  Arep onok jyabyang byayi
  Metu tekok ring gedhong kenconok
  Arep weruh padhyang howok.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  6) Mantra penolak sakit panas
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Ibu Hawa Byapa Adhyang
  Kakang kawah adhi ari-ari
  Kaki Wenang nini Wenang
  Isun njyaluk piwenang wit bumi godhong migos
  Sang pendhitok ratu
  Pareng penjyaluk isun wenangnok
  Wenang, wenang, wenang, saking Alloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  7) Mantra penolak sakit panas
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Kang slimpat, kang slimpet
  Ojok sirok nyambyat, sunok isun nyambut
  Ketibyen idu potih adhyem asrep
  Sirep, sirep, sirep, saking Alloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  8) Mantra penolak sawan pada anak-anak
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Sambung nembung kadia ngarang
  Unai rosok pindhyang anak-anak
  Sapu dhogol, klonthong, waluh, ketepeng, reges,
  Ya ikau tolakek lorok sarap sawan kabyeh
  Sun sembur ring dlingok byawang
  Duduk dlingok duduk byawang, siungek sang Bethara Guru
  Sun idhonik idu potih, idu abyang
  Siti mandi, waras, mari.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  9) Mantra untuk keselamatan dan kenikmatan tidur
  Asy-hadu allaa ilaaha illalloh,
  Wa-asyhadu anna Muhammadur rosululloh
  Niat isun turu
  Kang muji rohmat dhat lan sahadat Alloh
  Malaekat kang magyerik
  Muhammad kang njyejyerik.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  10) Mantra penolak santhet
  Bismillaahirrochmaanirrachiim
  Allohumma byalik colak-calik
  Pitu telau teguh lopot kang dituju
  Gunok kang ngarah
  Ayo pagyerku gonong merapi
  Latarku segorok Muncar
  Tekok dyalan byalik dyalan
  Tekok dyalan byalik dyalan
  Tekok dyalan byalik dyalan
  Mbyalik-mbyalik sekok kersanek Alloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  11) Mantra penolak santhet
  Bismillaahirrochmaanirrachiim
  Allohumma byalik colak-calik
  Pitu telau teguh
  Ayo ojok pati nggyanggu gyawe marang awakku
  Pagyerku gonong Merapi, latarku segorok Muncar
  Tekok dyalan byalik dyalan
  Tekok dyalan byalik dyalan
  Tekok dyalan byalik dyalan
  Mbyalik-mbyalik sekok kersanek Alloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  12) Mantra penolak bahaya (bala)
  Bismillaahirrochmaanirrachiim
  Bolak-byalik make polok
  Latarku segorok
  Pagyerku wesi
  Pawengkonku gyeni
  Yen sopok arep ngalap rohku
  Nggyempur ajur mumur
  Dyadiok langsing gyeni.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  Mustofa, 66, Majapanggung, Giri, Banyuwangi

  13) Mantra pengasihan
  Bismillaahirrochmaanirrachiim
  Allohumma ya Alloh, ya Alloh, ya Allohu
  Ya Mohammad, ya Mohammad
  Gyetih potih asal tekok byapak irok
  Gyetih abyang asal tekok emak irok
  Tekok welas tekok asih
  Asihe si jyabyang byayinek ……
  Saking kersanek Alloh
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.
  Ramelan, 55,Kemiren, Glagah, Banyuwangi

  14) Mantra penolak bahaya
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Onok kidung kang rumeksok ing wyengi
  Teguh koyok luputing lelorok
  Luputing bilahi kabyeh
  Jin saitan dyatan purun
  Penakuluknok nuraknok wani
  Luput panggawean olok
  Anggoning wong luput
  Gyeni temahan tirtok
  Maling adoh kang grahitok
  Padhya wedi tuju gunok
  Pan sirnok sakehe larapan
  Samia byalik sekehe wong sesami miruduk
  Welas asih panggulunek
  Seliring brajya lopot
  Gyeni temahan tirtok
  Maling adoh
  Kayu agaung lemah angker
  Sak suruping landhyep
  Buwahing wong lemah merengrok
  Pagipunaning merak sekeler
  Den watekok segorok asat
  Kuwosok ngumbyah pucukek
  Kapan sliramu ayu
  Ing pangendhyeran widodari
  Rineksok ring malaikat
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  15) Mantra pengasihan
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Kuma potih asalek byapak irok
  Kuma byang asalek emak irok
  rogok nirok rogok nisun
  cahyok nirok cahyok nisun
  wahyu nirok wahyu nisun
  welas asih irok welas asih isun
  tekok welas tekok asih
  asihok marang isun
  si jyabyang byayinek…..
  welas asih kersanek Alloh ta’alla.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  16) Mantra penolak orang marah
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Ratu meneng
  Rajya mingkem
  Anglo angrep
  Bumi lumah
  Langit suwung
  Suwung-suwung nafsunek
  Sing maring ambi jyabyang byayinek…..
  Sowong kersanek Alloh ta’alla.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  17) Mantra kanuragan
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Allohuakbar
  Nur arah nur wantah
  Rubuh lumpuh
  Ketibyan palunek Gusti Alloh
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh
  Ojok pisan-pisan tangik
  Yen during tak gugah
  Nganggo tanganku kiwok.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  18) Mantra untuk ngruwat
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Niat isun ngedusi
  Ngedusi sanak papat
  Limok byadyan enem sukmok pitu
  Serut perkutut gyagyak siwalan
  Keturunan cahyokkuk cahyok nurbuat
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.
  Allohuakbar
  Allohuakbar
  Allohuakbar.
  Patiyos jyantung wojyok kresnok
  Kang ngadyek ing wonok kersok
  Kas byayu kas cahyok
  Bis teguh menok luput
  Kang mulyok metu langgeng
  Kang langgyeng tegohnok
  Sing kokoh koyok byanyunisun
  Hamarulloh nur asih
  Nur cahyok nur Muhammad
  Byadyan Alloh
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.
  Allohuakbar
  Allohuakbar
  Allohuakbar.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.
  Suparto, 62, Gladak, Rogojampi, Banyuwangi.

  19) Mantra untuk mandi
  Bismillaahirrochmaanirrachiim
  Syah gondok syah rupok syah rogok
  Kanyok kang rosok mulyok suci
  Badyan dyalemku
  Suci karonok Alloh ta’ala
  Lhakhaula walaquata illabillahil alaiyil adziim.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.
  Sumitro Hadi, 44, Gladag, Rogojampi, Banyuwangi.

  20) Mantra penolak tempat angker
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Sun matek aji
  Kala nyembyah surakek kala bumi
  Wisnu tangiyok bromo turuok
  Rep-rep sirep saking kersanek Alloh
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  21) Mantra untuk tidur
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Dolor isun papat kang byareng lair sedinok
  Pangucap panyambung pangrungu paningal
  Reksanen awak isun (sakulawargok)
  Yen onok wong nggyanggu tekok wetan
  byaleknok wetan
  yen onok wong nggyanggu tekok kulon
  byaleknok ngulon
  yen onok wong nggyanggu tekok lor
  byaleknok ngalor
  yen onok wong nggyanggu tekok kidul
  byaleknok ngedul
  isun arep turu.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.
  Asmuni, 36, Mangir, Rogojampi, Banyuwangi

  22) Mantra untuk meredakan tangis anak
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Petek tulak petek tokong
  Temulak si jyabyang byayi
  Cep menengok ojok nangis
  Temulak byalek ngetan byalek ngulon
  Byalek ngalor byalek ngedul.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  23) Mantra Pengasihan Ambyar Sari
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Allahumma Ambyar Sari
  Salam-salam rineksok dyening Alloh
  Nabi Rosululloh
  Lan diayomi
  Sakabyehe porok pendhitok wali mukmin
  Salam-salam tinuronan petong ambyar
  Petong sari petong korsi
  Salam-salam ya arrochmaanirrochiim
  Tekok welas tekok asih
  Asihok si jyabyang byayinek
  Wong sak jyagyad maring isun
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  24) Mantra pengasihan semar mesem
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Semar bukak dhyasar
  Gyareng ngeneng-ngenengaken
  Petruk celuk-celuk
  Srikandhi tukang dodol
  Arjunok sang tata-tata sang tawa-tawa
  Janokok tekok uwong padhya morok
  Ndhodhok kemroyok ngadyek gyembrebyeg
  Tekok welas tekok asih
  Asihok si jyabyang byayinek
  Wong sak jyagyad marang isun
  Ajya legok-legok sirok
  Yen durung tekok nyang umah isun
  Lamunok sirok sing tekok
  Sirok kenok byendunek Alloh
  Kapindho Rosululloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  25) Mantra untuk menolak hujan
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Kaki Kumolok Nini Kumolok
  Hyang sekok wetan potih rupanek
  Jum’at didonek legi pasaranek
  Lamunok onok mendhung sekok wetan
  Byaleknok ngetan
  Kaki kumolok Nini Kumolok
  Hyak sekok kedul abyang rupanek
  Sabtu dinonek pahing pasaranek
  Lamunok onok mendhung sekok kedul
  Byaleknok ngedul
  Kaki Kumolok Nini Kumolok
  Hyang sekok kulon koning rupanek
  Ahad dinonek pon pasaranek
  Lamunok onok mendhung sekok kulon
  Byaleknok ngulon
  Kaki Kumolok Nini Kumolok
  Hyang sekok lor cemeng rupanek
  Senen dinonek wagye pasaranek
  Lamunok onok mendhung sekok lor
  Byaleknok ngalor
  Byar padhyang trawangan
  Saking kersaning Alloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  26) Mantra keselamatan
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Pulunggonok mencok ing ghoib
  Cantri mani malokok
  Contrang baya sukmok
  Cahyok sarining ghoib
  Warsok wahyuning ghoib
  Wulu sak lembyar potih aranek
  Jyagyad celek jyagyad gyedhye
  Jumenenglananging jyagyad
  Onok Sang Bethorok Suryok
  Kang luwih mandi pangucapek
  Mandi, mandi,mandi
  Saking kersanek Alloh
  Wajib alib orip
  Ketibyan ghoib Alloh
  Alloh tetep ngayomik si …..
  Ya Alloh kang maringi mandi pangucapek
  Mandi, mandi, mandi
  Mandi, mandi, mandi
  Mandi, mandi, mandi
  Saking kersanek Alloh.
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  27) Mantra untuk mandi keramas dan ruwat
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Nawaitu lirafil
  Hadasil asghori wardhol lillahi ta’ala
  Kulo mundhut sarining toyok
  Kinadusan kalam Adam
  Roh Adamnur Adam
  Ya Islam
  Ya Islam

  Ya Islam
  Ya Nabi
  Ya Nabi
  Ya Nabi
  Ya Muhammadur Rosuululloh
  Sirok adus byanyu sirulloh
  Ngedusik rogok sukmanirok
  Kang ngedusik dolor papat limok pancer
  Enem nyowok pitu sukmok
  Kakang kawah adhi ari-ari
  Sariah mariah hairuman
  Hyang bolok sewu
  Seksenonok dolor irok kang lair byareng sedinok
  Sirok lair dhyewek
  Ning onok rerewangek
  Ya ikau Jibrail Mikail Isroil Ijroil
  Pama den pama
  Sirok kang ngrewangik byadyan sliranek ……
  Lamunok onok wong kang sinedyok olok gyanggu olok
  Tolak byaleknok
  Leboknok menyang sakjroning gyedhong wesi
  Tetepnok imanirok
  Tetep mantep asking kersanek Alloh
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  28) Mantra untuk memperlancar kelahiran bayi
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Ra asalirok byayi
  Sirok ojok lelemeran
  Eneng sakjroning guwa gyrabyaning ibumu
  Ndyang mbyaiya
  Cot kerocot mrocot
  Saking kersanik Allah
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  29) Mantra penolak hama
  Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
  Amadipati
  Sirok ojok nggyanggu gyawe nyang parinisun
  Sirok arep mapan, mapanok
  Arep turu, turuok
  Sirok ojok nggyanggu gyawe
  Sirok ojok sampek mangan
  Yen arep mangan golekok liyanek
  Yen sirok tetep mangan
  Sirok kenok byendunek Alloh
  Kapindho Rosululloh
  Laa ilaaha illalloh Muhammadur rosululloh.

  Tidak SukaSuka · · Berhenti Mengikuti KirimanIkuti Kiriman · 3 Maret pukul 14:44

Iklan
Komentar
 1. […] Mantra using Posted: 17 Maret 2012 in Mantra using 0 […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s